Regióny Trnava

Celková výška dlhu Trenčianskeho kraja bola k 31. marcu takmer 60 miliónov eur

Ilustračné foto. ZDROJ: fb Polícia Sr

TRNAVA – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) eviduje k 31. marcu 2024 celkovú sumu dlhu vo výške 59.647.219 eur. Uvádza sa to v informatívnej správe, o ktorej v stredu rokovalo Zastupiteľstvo TTSK.

Ako sa konštatuje v materiáli, kraj aktuálne eviduje desať rôznych úverov a finančných výpomocí. “Suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úrokov sa predpokladá k 31. decembru 2024 vo výške 6.878.199 eur,” informoval Úrad TTSK, ktorý zároveň doplnil, že splátky úverov tvoria 5,03 percenta skutočných bežných príjmov roku 2023, čo je hlboko pod povolenou hornou hranicou, ktorá je zákonom stanovená na 25 percent.

Aj celková zadlženosť kraja je podľa úradu TTSK pod 60-percentným limitom stanoveným zákonom. “Celková suma dlhu k 31. marcu 2024 predstavuje 28,74 percenta skutočných bežných príjmov v roku 2023,” uvádza sa v materiáli.