Regióny Trnava Hlohovec

Dotácie radnica rozdelí v tomto roku na štyri oblasti

Zdroj: archív zoznam.sk

HLOHOVEC – Do 17. marca majú Hlohovčania možnosť prísť so zaujímavou aktivitou a požiadať mesto o jej dotáciu. V tomto roku je vyčlenená na daný účel suma 240.000 eur, z nich 10.000 eur je v kompetencii primátora a o zostatku budú na základe odporučení jednotlivých komisií rozhodovať poslanci. Informovala o tom hovorkyňa radnice Lívia Doležalová.

 

Dotačný mechanizmus je rozdelený na štyri záujmové oblasti. Na kultúru je určených 50.000 eur. Mesto môže prispieť napríklad na organizovanie festivalov, prehliadok, súťaží, výstav, na podporu divadelných, hudobných, tanečných a speváckych súborov a sólistov, na prevádzku klubov a združení či vydávanie publikácií s tematikou mesta Hlohovec. Na šport ide čiastka 150.000 eur, zahŕňa rozvoj telesnej kultúry a športu, organizovanie športových a turistických podujatí a tiež podporu výkonnostného športu. Prostriedkami možno podporiť aj samotnú činnosť športových klubov. Na sociálne projekty bude použitých 25.000 eur, ide o výpomoc pre nové či rozvíjajúce sa aktivity, pre spoločenské alebo kultúrne stretnutia seniorov či pre deti a rodiny nezamestnaných, zo sociálne slabých rodín, deti v detských domovoch či obyvateľov mesta v sociálnej a hmotnej núdzi.

Environmentálna oblasť má k dispozícii 5000 eur. Uplatnia sa tam projekty na budovanie pozitívneho vzťahu obyvateľov k životnému prostrediu a na zvyšovanie ich environmentálneho povedomia, na ochranu ovzdušia, krajiny, prírody, zvierat, vôd či na reprezentáciu mesta v environmentálnej oblasti.

V jednom kalendárom roku možno podať najviac jednu žiadosť o dotáciu v kompetencii zastupiteľstva a jednu v kompetencii primátora, ktorý môže prideľovať dotácie v priebehu celého roka, jednorazovo najviac 300 eur. Vlani bolo na dotácie v Hlohovci vyčlenených 296.500 eur, v roku predtým 225.500 eur.