Regióny Trnava Dunajská Streda

Dunajská Streda chce revitalizovať časť parku pri štadióne

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

DUNAJSKÁ STREDA – Mesto Dunajská Streda chce revitalizovať časť parku voľného času Meeting Point, počíta s investíciou zhruba 1,2 milióna eur bez DPH. Vo vestníku Úradu verejného obstarávania zverejnilo záujem nájsť dodávateľa, ktorý dá v priebehu troch mesiacov lokalite novú podobu, kritériom pri rozhodovaní bude navrhnutá cena.

 

Cieľom revitalizácie časti parku je prestavba a modernizácia spevnených plôch, inžinierskych sietí, sadových úprav pre celoročné pôsobenie. Urbanisticko-architektonické a krajinárske riešenie patrí polohou v rámci organizmu mesta dotykovej k centru. V tesnej blízkosti sa nachádza mestská športová hala, futbalový štadión, vonkajšie športové ihriská a detské ihrisko, ktoré boli realizované či revitalizované v posledných rokoch.

Projekt prináša nové riešenie systému verejného osvetlenia, umiestňovanie prvkov mestského mobiliáru, prvkov odpadového hospodárstva, chodníkovej fontány a riešenie dopravného vzťahu chodcov a cyklistov je prvoradým cieľom projektovej dokumentácie. “Návrh projektu je predkladaný tak, aby sa uchovali hodnoty a dedičstvo, ktoré nám zanechali tvorcovia mestského parku,” uvádza mesto. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 6. mája.