Regióny Trnava

Krízový fond TTSK podporí vodozádržné opatrenia a dobrovoľných hasičov

Zdroj: TASR / Jakub Kotian.

TRNAVA – Z centrálneho krízového fondu (CKF) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) budú podporené projekty zamerané na zadržiavanie vody v krajine, ktoré slúžia aj ako ochrana proti povodniam. Fond tiež poskytne finančné zdroje dobrovoľným hasičom na plnenie dôležitých úloh pri ochrane ľudí a majetku. Až 22 projektov bude v rámci júlovej výzvy podporených celkovou sumou viac ako 81.000 eur. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.

 

“Klimatické zmeny so sebou prinášajú situácie, s ktorými sa aj v TTSK čoraz pravidelnejšie stretávame. Azda paradoxne, napriek tomu, že Trnavský kraj patrí medzi najsuchšie na Slovensku, musíme opakovane riešiť dôsledky prívalových dažďov a povodní. Preto sa CKF zameriava aj na podporu vodozádržných opatrení a dobrovoľných hasičov,” uviedol Viskupič.

Protipovodňové projekty sú zamerané predovšetkým na čistenie vsakovacích jám, vodozádržných nádrží či budovanie zatrávnených vsakovacích nádrží. V prípade dobrovoľných hasičov budú prostriedky použité na nákup materiálno-technického vybavenia ako napríklad ochranných oblekov, hadíc či rôzneho druhu náradia. Obec Tomášikovo dostane príspevok 4400 eur na zakúpenie záchranného člna, lodného motora a prívesu pre čln k zabezpečeniu ochrany zdravia turistov na splavoch Malého Dunaja, v Kráľovom Brode použijú 4500 eur na vyčistenie jazera pri obecnom cintoríne od bahna. V obci Vlčkovce pri Trnave budú môcť za 6000 eur prehĺbiť a rozšíriť cestné priekopy, aby nedochádzalo k zaplavovaniu ulíc, ďalšie obce použijú prostriedky na nákup potrebnej techniky.

Pre členské samosprávy predstavuje podľa Viskupiča CKF poistný nástroj, z ktorého môžu získať finančný príspevok na úhradu časti výdavkov spojených s odstraňovaním následkov prírodných pohrôm a živelných katastrof. V rámci výziev môžu tiež požiadať o príspevok na uskutočnenie preventívnych opatrení.