Regióny Trnava Top

MIMORIADNA udalosť na rieke Trnávka. Bobry spôsobili hrádzami vyschnutie koryta v dĺžke 15 kilometrov

Bobry zahatali prietok vody v Trnávke na úseku 15 kilometrov. ZDROJ: TASR

TRNAVA – Dve mimoriadne rozsiahle bobrie hrádze od posledných dní júna znížili a postupne aj zastavili prietok vody na potoku Trnávka, ktorý preteká Trnavou a okolím. Vyschnutý aj vplyvom horúceho počasia bol úsek zhruba 15 kilometrov. V nedeľu (3. 7.) museli byť urobené opatrenia, aby sa voda do koryta vrátila.

 

Na zásahu, ktorý narušil bobrie dielo, spolupracovali Slovenský vodohospodársky podnik, Štátna ochrana prírody SR – Správa Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia v Trnave. V noci na pondelok však bobry stačili zasiahnutú časť hrádze opraviť.  Na úseku Trnávky medzi Šelpicami a Bolerázom si bobry postavili jednu väčšiu a jednu menšiu hrádzu. V nedeľu rybári, ochranári a vodohospodári na spoločnej zásahovej akcii manuálne hrádze narušili, aby mohla naakumulovaná voda vytiecť. “Bobry i bobrie hrádze sú zákonom chránené. Tu bol však vplyvom ich činnosti ohrozený ďalší chránený druh a zákon v takých prípadoch umožňuje zásah. Ochranári i my sme vplyvom nedostatku vody našli uhynuté viaceré druhy rýb ako pĺž, jalec, pleskáč vysoký, nosáľ sťahovavý, červenica, ostriež, karas, a tiež žaby, korýtka, obojživelníky i mikroorganizmy,” uviedol tajomník miestnej organizácie Tomáš Dobrovodský.

Väčšia z hrádzí mala výšku okolo dva a pol metra, šírku okolo dvoch metrov. “Bolo to obrovské kvantum nanosených konárov, stavali to dlhodobo. Nahromadili sa tam stovky kubických metrov vody v hĺbke viac ako tri metre, pričom štandardne tam je hladina vo výške 20 – 30 centimetrov,” opísal Dobrovodský. Po vypustení prešla korytom Trnávky prívalová vlna, do Trnavy sa dostala, avšak až na koniec vyschnutého úseku už nie. Dno potoka bolo vyprahnuté, a tak sa buď vsiakla alebo vyparila. Počas pondelkovej dopoludňajšej kontroly miesta vodohospodári zistili, že narušené hrádze bobry opravili v priebehu niekoľkých hodín zhruba na 85 percent. Voda bola v koryte Trnávky už iba po vstup do Trnavy. Dobrovodský informoval, že na miesto nastupujú ťažšie mechanizmy Slovenského vodohospodárskeho podniku. Bobor totiž má stále tendenciu si narušenú hrádzu opravovať.

Bobry zahatali prietok vody v Trnávke na úseku 15 kilometrov. ZDROJ: archív zoznam.sk

Preto Slovenský vodohospodársky podnik bude podľa vyjadrenia hovorcu Mariána Bocáka situáciu monitorovať. “Takéto problémy evidujeme všade na Slovensku. Výskyt bobra je čím ďalej tým väčší, ale keďže ide o chráneného živočícha, každý výskyt koordinujeme so Štátnou ochranou prírody,” uviedol. Situácie riešia buď presťahovaním bobra, alebo ak Slovenský vodohospodársky podnik odstane výnimku od ministerstva životného prostredia, pristupuje sa k eliminácii hrádze. Hrádza pred Trnavou bude po čiastočnom uvoľnení podľa jeho slov odstránená úplne. Zvýšený výskyt bobrov zaznamenali rybári v okolí Trnavy aj na ďalších miestach.

Podľa Dobrovodského to môže byť aj okolo 30 jedincov, čo je podľa neho viac, ako sa s tým vie krajina vyrovnať. Najviac ich je na Parnej medzi Hornými Orešanmi a Suchou nad Parnou. Tajomník MO upozornil, že okrem riešenia nadmernej početnosti a vysokého výskytu bobra v trnavskom regióne je treba zmeniť aj celkový postoj a prácu súvisiacu so zachytávaním vody v prírode. “Je to apel najmä pre lesy, polia a ďalšie plošné útvary, aby sa začali viac zameriavať na zachytávanie vody v prírode, inak bude celý ekosystém vrátane ľudskej aktivity mimoriadne trpieť nedostatkom tejto strategickej suroviny,” uviedol.