OBROVSKÁ STRATA Obľúbený KŇAZ zomrel pár dní po svojom veľkom VÝROČÍ! Získal si srdcia všetkých ľudí, smúti celé mesto

SENICA – V stredu (12.6.) zverejnilo mesto Senica na sociálnej sieti smutnú správu. Zomrel jej dlhoročný dekan a farár rímskokatolíckej cirkvi Karol Martinec (†73). Len nedávno spolu s farníkmi oslávil svoje kňazské jubileum. 

„So zármutkom v srdci, ale v duchu kresťanskej nádeje vám týmto oznamujeme, že si Pán do večnosti povolal nášho pána dekana Karola Martinca vo veku nedožitých 73 rokov a v 50. roku kňazskej služby. Odpočinutie večné, daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji,“ píše farnosť Senica v príspevku na sociálnej sieti.

Karol Martinec sa narodil 16. augusta 1951 a bol rodákom zo Zlatých Moraviec. Po kňazskej vysviacke v roku 1974 pôsobil dva roky ako farský vikár vo farnosti Topoľčany. Do Senice prišiel v roku 1976 a v roku 1978 sa stal správcom farnosti.

V nedeľu 9. júna sme si pripomenuli 50 rokov od jeho vysviacky. V senickej farnosti slúžil dlhých 48 rokov. Úprimnú sústrasť. Ďakujeme za jeho obetavú a dlhoročnú kňazskú službu,“ odkazuje mesto Senica na sociálnej sieti. Karol Martinec zomrel len tri dni po výročí, a to v stredu v noci 12. júna.

Bol pre nás vzorom, smúti primátor

Smútok za dekanom vyjadrilo nielen mesto, ale osobne aj jeho primátor Martin Džačovský. „S hlbokým zármutkom som dnes prijal správu o úmrtí Mons. Mgr. Karola Martinca,“ píše na sociálnej sieti. „Pán dekan bol neoddeliteľnou súčasťou nielen duchovného života v našom meste. Jeho práca, odhodlanie a láska k blížnym zanechali nezmazateľnú stopu v srdciach mnohých z nás. Bol nielen duchovným pastierom, ale aj oporou a vzorom pre všetkých, ktorí ho poznali. Jeho prínos pre farnosť i mesto je obrovský a bude nám všetkým veľmi chýbať. Česť Vašej pamiatke, odpočívajte v pokoji,“ lúči sa so zosnulým Martin Džačovský.

Veľká osobnosť, človek s veľkým srdcom

Za Mons. Karolom Martincom smútia aj členovia cirkevnej obce. „Pán dekan bol oddaný svojej pastoračnej činnosti, verný ctiteľ Panny Márie, viedol nás k viere, obetavosti a láske. Vďaka ti, Bože, za neho,“ spomína Jana. „Za všetko vám ďakujeme a nikdy na vás nezabudneme,“ smúti Iveta.

„Všetkým nám budete chýbať. Bol to človek s veľkým srdcom. Česť jeho pamiatke,“ odkazuje Monika. Úprimnú sústrasť vyjadril aj Ľubomír s rodinou: „Celý život v pokore a skromnosti zasvätil práci v Senici, vieroučnej tvorbe a šíreniu nádeje a dobroty. Za svoje pevné postoje a nezlomnú vieru získal srdcia Seničanov, ale aj srdcia nás všetkých. Katolícka cirkev a celá Senica stratila skutočnú osobnosť, veľkého človeka, učiteľa a morálnu autoritu. Jeho odkaz a životný príklad nech je nám svetlom a oporou aj v dnešných časoch.“

Veriaci a ostatní občania sa rozlúčia s dekanom 18. júna o 15:00 hod. vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie v Senici. Po svätej omši bude nasledovať sprievod a obrad pochovania na miestnom cintoríne.

Viac o téme: dekan, farár, Senica, úmrtie

Súvisiace články