Regióny Trnava

Obyvatelia obce Potônske Lúky sa možno už čoskoro napijú čistej vody. Dostala darom záchranu

Zdroj: FB / Kukkonia

POTÔNSKE LÚKY – Obyvatelia obce Potônske Lúky v okrese Dunajská Streda, ktorých sa dotkol nález látky atrazín v studni, zásobujúcej domácnosti vodou, by mohli v krátkej budúcnosti znovu využívať obecný vodovod. Čakajú na laboratórny rozbor vody po tom, ako obec získala darom filtračné zariadenie. Informovalo o tom občianske združenie Kukkónia, ktoré sa angažovalo v pomoci pre obec.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede zistil pri pravidelnom testovaní vôd prekročenie najvyššej medznej hodnoty v ukazovateli pesticídy a od 22. marca zakázal v obci jej používanie na pitie, varenie a na prípravu potravín. Podľa starostu Potônskych Lúk Leonarda Flašku sa to dotklo zhruba 188 ľudí v domácnostiach, ktoré sú na vodovod napojené. V takmer rovnakom čase sa rozbehla pomoc prostredníctvom dodávok balenej pitnej vody do obce a tiež zbierka na zabezpečenie špeciálneho filtračného zariadenia. V pomoci sa angažovalo združenie Kukkónia so sídlom v Dunajskej Strede, ktoré sa orientuje na zachovanie hodnôt a prírodného bohatstva regiónu Žitného ostrova.

“Dozvedeli sme sa, že obec si svojpomocne takéto filtračné zariadenie nebude môcť dovoliť. Oslovili sme komárňanskú spoločnosť SAM, jej divízia WET – Water & Environmental Technology sa zaoberá výstavbou filtračných zariadení. Spoločnosť súhlasila vyrobiť filtračné zariadenie a ponúkla zároveň aj pomoc,” uviedla predsedníčka združenia Tímea Dóka. Spoločnosť prevzala polovicu nákladov, druhú hradilo združenie.

Filtračné zariadenie s aktívnym uhlíkovým filtrom nainštalovali v uplynulom týždni. Keďže pre obec vzhľadom na poskytnutú pomoc nevznikli náklady, môže zo zbierky namiesto filtrácie pokryť iné súvisiace náklady spojené s obnovou vodného domu. “Bez pomoci by sme náš problém určite nezvládli. Ak náklady po celkovej obnove vodného domu budú nižšie ako finančné prostriedky z darov, radi by sme ešte zrekonštruovali čističku odpadových vôd v dedine,” uzavrel starosta.