Regióny Trnava Dunajská Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica

Obyvatelia Trnavského kraja si opäť siahnu hlbšie do vrecka. Poplatok za rozvoj plánujú vyberať všetky okresné mestá

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

TRNAVA – Všetky okresné mestá v Trnavskom kraji plánujú od 1. januára 2020 vyberať miestny poplatok za rozvoj. Zákon umožňuje mestám a obciam ustanoviť tento poplatok všeobecne záväzným nariadením už od 1. januára 2017, mestá s ním však zo začiatku váhali. V kraji okrem krajského mesta Trnava vyberá poplatok za rozvoj Skalica a Hlohovec, schválený ho už má aj Senica. V Dunajskej Strede, Galante a Piešťanoch budú o zavedení poplatku ešte rozhodovať mestskí poslanci.

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj v Piešťanoch ráta so sadzbami 3 eurá za meter štvorcový pri stavbách na bývanie, 10 eur pri stavbách na poľnohospodársku výrobu, 15 eur pri priemyselných budovách a 10 eur za meter štvorcový pri ostatných stavbách. V Dunajskej Strede chcú podľa zverejneného návrhu najvyššou sadzbou spoplatniť stavby na bývanie. V Galante zasa naopak, stavby na bývanie majú mať podľa návrhu nulový poplatok.

Dunajská Streda očakáva z nového poplatku za rozvoj v budúcom roku príjem až 500-tisíc eur, Galanta 300-tisíc, Piešťany zatiaľ očakávaný výnos nezverejnili. Ten môže byť každý rok iný, závisieť bude od vydaných stavebných povolení na jednotlivé stavby. V Hlohovci poplatok za rozvoj vlani priniesol do rozpočtu mesta takmer 700-tisíc eur, v Trnave v tomto roku očakávajú príjem okolo 500-tisíc eur. V Skalici vyberajú poplatok za rozvoj už od roku 2017, príjem z neho zatiaľ nikdy neprekročil 100-tisíc eur.

Základom poplatku je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy stavby, za podlahovú plochu sa považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach. Zo zákona sa takto vyrátaný základ znižuje o 60 metrov štvorcových. Výnos z poplatku za rozvoj môžu mestá a obce využiť na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbami iných investorov, ako sú napríklad materské alebo základné školy, verejné osvetlenie, cesty, chodníky, športoviská, zdravotnícke zariadenia, parky alebo zeleň. O použití takto získaných peňazí rozhoduje mestské zastupiteľstvo.