Piešťanskí podnikatelia sa môžu tešiť. Mesto im plánuje dať zľavy na nájomnom

PIEŠŤANY – Na poskytnutie zľavy z nájomného pre nájomcov užívajúcich nebytové priestory vo vlastníctve mesta je pripravená piešťanská radnica. Otázkou sa bude zaoberať februárová schôdza mestského zastupiteľstva, týkať sa má obdobia tretej vlny pandémie COVID-19 a navrhnutá je, ako uvádza materiál k rokovaniu, vo výške 50 percent z mesačnej ceny nájmu.
      

Návrh na poskytnutie zľavy sa viaže na splnenie zadaných podmienok, medzi nájomcami je okrem iných aj Mestské kultúrne stredisko  mesta Piešťany, dotknuté priestory sú v správe Bytového podniku Piešťany.

Zastupiteľstvo má okrem toho v programe rokovania prijatie všeobecne záväzného nariadenia o spôsobe a metodike poskytovania dotácií fyzickým a právnickým osobám,  všeobecne záväzného nariadenia o určení mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za deti v školách,  tiež poskytnutie do prenájmu priestorov Mestského kultúrneho strediska na Malej scéne pre potreby Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a doplnenie nájomnej zmluvy medzi mestom a trnavskou Univerzitou sv. Cyrila a Metoda. Ide o rozšírenie parkoviska, vybudovanie relaxačnej zóny a ďalšie práce v budove fakulty zdravotníckych vied na Rázusovej ulici.

Viac o téme: nájomné, Piešťany, podnikatelia, zľavy

Súvisiace články