Regióny Trnava

Pomôžte trnavským výskumníkom. Patríte k ideálnym vzorkám?

Zdroj: pixabay.com

TRNAVA – Osoby, ktoré medzi novembrom 2020 a marcom 2021 prekonali ochorenie COVID-19 a neboli doposiaľ zaočkované, sa môžu zúčastniť na výskume o rozsahu a rýchlosti šírenia epidémie v slovenskej populácii. Podmienkou je vek nad 18 rokov a bývanie minimálne s jedným plnoletým človekom v spoločnej domácnosti. Informovala o tom prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť Jaroslava Brňová z Centra mikrobiológie a prevencie infekcií Trnavskej univerzity v Trnave.

 

Výskum realizuje Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v spolupráci s Ústavom epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Cieľom je lepšie spoznanie rozsahu a okolností šírenia ochorenia COVID-19 a tiež odhalenie rizikových faktorov šírenia infekcie. “Hľadáme dobrovoľníkov ochotných podstúpiť odber krvi. Do výskumu potrebujeme ľudí žijúcich v Bratislavskom a Trnavskom kraji a ich úzke kontakty zo spoločných domácností. Dobrovoľníkom odoberú jednu skúmavku krvi zo žily a absolvujú osobný rozhovor s cieľom získania epidemiologických údajov. Okrem zistenia hladiny protilátok metódou ECLIA bude u nich vykonaný aj rýchlotest na zistenie prítomnosti protilátok,” uviedla Brňová.

Odbery budú prebiehať v areáli Fakultnej nemocnice Trnava, v pavilóne klinických a laboratórnych disciplín, vedľa infekčnej kliniky vždy vo štvrtok od 12.00 do 15.00 h. Dobrovoľníci sa môžu v prípade záujmu o účasť na výskume či potreby ďalších informácií prihlásiť na e-mailovej adrese covid@truni.sk alebo na telefónnom čísle 0903 718 016.