Regióny Trnava

Projekt Strom do domu chce ponúknuť Trnavčanom stromy na adoptovanie

Zdroj: pixabay.com

TRNAVA – Projekt Strom do domu, ktorý plánuje čoskoro odštartovať mesto Trnava, ponúkne Trnavčanom na adoptovanie mestský strom. Podľa hovorkyne mesta Veroniky Majtánovej chcú aj takto riešiť situácie, keď na uliciach nie je z rôznych dôvodov možné dreviny vysádzať, hoci o pár metrov ďalej za plotmi súkromných záhrad by sa miesto našlo.

 

“Mesto každoročne vysádza stovky nových stromov, no môže to robiť iba na svojich pozemkoch. Možnosti výsadby často limitujú aj podzemné inžinierske siete, dopravná situácia alebo šírka uličného profilu,” uviedla hovorkyňa. Preto sa radnica rozhodla pre novinku –  občanom ponúkne možnosť adoptovať si mestský strom a dať mu domov vo svojej záhrade. Trnavčania si budú môcť zo širokej ponuky drevín vybrať strom podľa vlastných predstáv. Okrasný či ovocný v troch rôznych veľkostiach. “Typickými príkladmi nemožnosti výsadby sú Vajslova dolina, Kopánka, Špíglsál či Tulipán,” informoval vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave Ondrej Horváth. Svoj strom môžu získať nielen obyvatelia rodinných domov so záhradami, ale i firmy, ktoré preň majú vo svojom areáli vhodný priestor.

“Je nevyhnutné, aby sme sa čo najlepšie adaptovali na dosahy zmeny klímy, ktoré sú už neodvratné. Trnava je v tomto medzi slovenskými mestami výrazne popredu – robíme množstvo zelených opatrení, ktoré nás majú čo najviac chrániť pred extrémami počasia, a je to jedna z našich hlavných priorít z dlhodobého hľadiska,” vysvetlil primátor Peter Bročka. Manažment dažďovej vody, tieniace prvky vo vnútroblokoch, zazelenanie lávky na Starohájskej, jazierko na Štrkoch, podmienka budovať zelené strechy pre stavebníkov – to je časť z toho, čo sa už podarilo. “Pred nami sú ešte veľké projekty, ako obytný súbor Medziháj, kde chceme pomocou agrolesníckych systémov vytvoriť ekostabilizujúce zelené pľúca mesta, ktoré budú v podmienkach odlesnenej monokultúrnej Trnavskej tabule mimoriadne dôležité,” dodal primátor.