Regióny Trnava

Rodičia z Trnavy už môžu nahlásiť, či dajú v júni deti do škôl

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR / Jakub Kotian

TRNAVA – Od 1. júna sa budú môcť opäť otvoriť materské školy (MŠ) a prvých päť ročníkov základných škôl (ZŠ). Nástup detí je dobrovoľný, v Trnave majú rodičia svoje rozhodnutie nahlásiť do piatka (22. 5.). Spolu so školami a škôlkami budú znova fungovať aj školské kluby detí. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.

 

Režim, v akom budú jednotlivé ZŠ a MŠ otvorené, bude závisieť od vývoja situácie spojenej s ochorením COVID-19 i od konkrétnych personálnych, materiálnych a priestorových možností inštitúcií. “Školy začali oslovovať rodičov cez portál Edupage, príp. e-mailom. Do piatka potrebujeme mať údaje o počte žiakov, ktorí sa do škôl vrátia, aby sme vedeli promptne zabezpečiť chod škôl, školských klubov aj jedální,” uviedla viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská.

Vzhľadom na kapacitné možnosti budú do materských škôl prednostne umiestňované deti rodičov v tzv. prvej línii boja s novým koronavírusom, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a tie, ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej školskej dochádzky. Škôlkari budú rozdelení do skupín s maximálnym počtom 15 detí.

Vyučovanie na základných školách bude mať dve formy. Žiaci prvého až piateho ročníka môžu školu navštevovať osobne, alebo sa budú vzdelávať doma, šiestaci až deviataci ostávajú na dištančnom štúdiu. Žiaci budú na vyučovaní i v školskom klube rozdelení do skupín, v jednej ich bude maximálne 20. V skupine môžu byť deti z viacerých tried, ich zloženie sa však nebude meniť, aj keby počet žiakov klesol, aby nedochádzalo k presunu žiakov medzi skupinami. Deti budú mať v MŠ celodennú stravu, pre školákov budú zabezpečené obedy.