Regióny Trnava

Senica vypláca príspevok rodičom prvákov. Jeho výška je 100 eur

Rodičia prvákov môžu požiadať o stoeurový príspevok. ZDROJ: archív zoznam.sk

SENICA – Na základe uznesenia, ktoré schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Senici, si môžu rodičia žiakov prvého ročníka na základných školách požiadať o príspevok vo výške 100 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

 

“Chceme prispieť rodičom na pokrytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa pri nástupe do prvej triedy základnej školy. Rodičom budeme preplácať náklady do výšky 100 eur spojené s nákupom zošitov, písacích potrieb, učebníc, školských tašiek a nevyhnutných individuálnych pomôcok, ktoré priamo súvisia s vyučovaním dieťaťa,” uviedla Moravcová.

Samotný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku bol schválený na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. “Zásady poskytovania príspevku obsahujú podmienky, kto si môže o príspevok požiadať. Príspevok môže byť poskytnutý oprávnenej osobe, ktorá nemá záväzky a dlhy voči mestu alebo má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov a tento dodržiava úhradou pravidelných splátok,” doplnila Moravcová.

O príspevok môže zažiadať ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa alebo jeho zákonný zástupca s trvalým pobytom v meste, ktoré nastúpilo na povinnú školskú dochádzku. “O jeho poskytnutie si môžu požiadať do 31. októbra príslušného kalendárneho roka, keď dieťa nastúpilo na povinnú školskú dochádzku. Tento rok nastúpilo do prvých tried v senických školách 240 prvákov, zatiaľ mesto eviduje približne 30 žiadostí,” doplnila hovorkyňa mesta.