Regióny Trnava Senica

Senica zmení parkovaciu politiku, chce zlepšiť situáciu v meste

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

SENICA – Mesto Senica plánuje od 1. januára zmeniť parkovaciu politiku v meste. Po tom, ako si mesto nechalo spraviť štúdiu o parkovaní v meste, pripravilo možné varianty riešenia. Uviedol to na pondelňajšom (25.11.) stretnutí s občanmi primátor mesta Martin Džačovský.

 

Výsledky dopravnej štúdie niekoľkokrát prerokovávalo vedenie mesta s poslancami mestského zastupiteľstva. “Záver z tejto štúdie je zrejmý. V Senici je vysoký počet vyhradených parkovacích miest na trvalé parkovanie. Ak by nebol taký vysoký, mohli by byť parkovacie miesta využívané efektívnejšie a v blízkosti svojho domu bude môcť zaparkovať viac ľudí,” uviedol primátor.

Možností riešenia je niekoľko, mesto ale musí prihliadať a rešpektovať stanovisko Dopravného inšpektorátu v Senici, ktorý vysoký počet parkovísk na trvalé parkovanie dlhodobo kritizuje. “Jednou z možností, ktorú prioritne navrhuje štúdia, je úplné zrušenie trvalo vyhradených parkovacích miest. Tieto by sa zmenili na dočasné parkovanie a občania by mohli na nich parkovať na základe parkovacích kariet,” uviedla Jana Oslejová z oddelenia dopravy na Mestskom úrade v Senici. Ako ďalej doplnila, tie by boli cenovo rozlíšené podľa toho, či pôjde o prvé, druhé, prípadne ďalšie vozidlo v domácnosti a zároveň, či má užívateľ parkovacieho miesta v Senici trvalý pobyt. Mesto Senica by do tohto variantu vstúpilo napriek tomu, že by na parkovnom vybralo o 80.000 eur ročne menej.

Demotivácia ľudí

Ďalším variantom je zvýšenie dane za trvalo vyhradené parkovacie miesta. “Cieľom tohto zámeru nie je naplnenie mestskej pokladnice. Ide o snahu demotivovať ľudí, ktorí trvalé parkovanie nepotrebujú, ako aj zníženie počtu viacerých platených trvalých parkovísk v jednej domácnosti. Predpokladá sa, že trvalo vyhradené parkovacie miesto si ponechá iba ten, kto ho nevyhnutne potrebuje,” vysvetlil zámer primátor. Ako ďalej doplnil, v mnohých prípadoch ľudia vlastnia garáž a majú zaplatené aj parkovisko pre prípad, že príde návšteva. Veľa ľudí s parkoviskom na trvalé parkovanie obchoduje. Zároveň, keď sa človek presťahuje, nemá šancu sa do systému trvalého parkovania dostať. Tieto a ďalšie prípady sa snaží mesto zmenou parkovacej politiky eliminovať.

 “Mať trvalo vyznačené parkovacie miesto by mal byť nadštandard, keďže ide o „privlastnenie“ si verejného priestranstva a za ten si ľudia budú musieť priplatiť. V Senici je cena za užívanie verejného priestranstva vo veľkosti parkovacieho miesta 27 centov na deň, čo je osem eur mesačne. V pripravovanom Všeobecnom záväznom nariadení (VZN) sa uvažuje o sume 250 eur za parkovaciu kartu,” informoval Džačovský. O novom znení VZN o parkovaní rozhodnú mestskí poslanci na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí 12. decembra.