Trenčiansky kraj začne s rekonštrukciou Koniarekovej a Zavarskej v Trnave na jar

TRNAVA – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vysúťažil dodávateľa na rekonštrukciu 1,6-kilometrového úseku cesty tretej triedy na Koniarekovej a Zavarskej v Trnave. Práce zabezpečí spoločnosť Colas Slovakia. Predpokladaná cena stavebných prác bola viac ako 855.000 eur. Transparentnou súťažou sa ju Správe a údržbe ciest TTSK sa podarilo znížiť o tretinu na 551.000 eur. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.

 

Modernizácia cesty sa začne po skončení obdobia zimnej údržby a nemala by trvať viac ako dva mesiace. Konkrétny harmonogram prác bude konzultovaný aj s investorom priľahlej individuálnej bytovej výstavby. „Začneme s rekonštrukciou starej ‚panelky‘, ktorá sa síce nachádza na území krajského mesta, ale patrí TTSK. Opravíme aj Zavarskú, ktorá sa s Koniarekovou stretáva pri našej Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Transparentná súťaž siedmich uchádzačov nám vygenerovala výraznú finančnú úsporu, vďaka čomu budeme môcť opraviť ďalšie prepotrebné kilometre ciest. V záujme obyvateľov došlo k dohode viacerých subjektov – TTSK, mesta Trnava a Trnavskej vodárenskej spoločnosti. Mesto si v rámci tejto rekonštrukcie opraví vlastné obrubníky,“ povedal Viskupič.

Cesta v úseku Koniarekovej, ktorá sa nachádza medzi ulicami Bernolákova a Zavarská, vykazuje poruchy obrusnej vrstvy vozovky. V rámci prác bude vybúraný betónový povrch a položená nová asfaltová vrstva. Poškodené a zanesené uličné vpuste sa vymenia za nové, ktoré budú napojené na kanalizačný systém. Druhý rekonštruovaný úsek, Zavarská, sa nachádza medzi školou a obchvatom Trnavy. Lokálne sa na ceste vyskytujú sieťové trhliny a v miestach spevnenej krajnice aj prepady. Zanesené priekopy budú vyčistené a prehĺbené, v niektorých miestach sa krajnice zrežú, čím bude zabezpečený aj funkčný odtok vody.

Vzhľadom na vyťaženosť a dopravný význam komunikácie budú všetky práce realizované tak, aby vodiči mohli prechádzať opravovaným úsekom aspoň v jednom jazdnom pruhu. O podrobnostiach bude TTSK včas informovať.

Viac o téme: cesta, Koniareková, rekonštrukcia, spoločnosť Colas Slovakia, Trnava, Trnavský samosprávny kraj, TSK, Zavarská

Súvisiace články