Regióny Trnava

Trnavčania si na budúci rok priplatia za komunálny odpad. Najviac to pocítia viacčlenné rodiny

Ilustračná fotografia, Zdroj: FB / Odvoz a likvidácia odpadu

TRNAVA – Obyvatelia Trnavy zaplatia od 1. januára budúceho roku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu viac. Zvýšenie miestneho poplatku sa dotkne aj podnikateľov, škôl či zdravotníckych zariadení. Radnica chce zvýšenými sadzbami eliminovať rozdiel medzi príjmami a výdavkami na odvoz a likvidáciu odpadu. Vyplýva to z návrhu všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Po novom bude platiť každý obyvateľ bytového domu za odvoz odpadu 23,7 eura za rok, čo je o necelé tri eurá viac ako v súčasnosti. Obyvateľ rodinného domu zaplatí po novom 29,2 eura za rok. Zvýšenie poplatku najviac pocítia viacčlenné rodiny, ktoré bývajú v rodinných domoch. Kým v súčasnosti platí trojčlenná rodina v rodinnom dome za odvoz odpadu 73,11 eura a štvorčlenná 89,60 eura za rok, po novom to bude 87,60 a 116,8 eura. Trojčlenná rodina si tak v budúcom roku priplatí o vyše 14 eur viac, štvorčlenná až o 27 eur. Návrh už neráta so zníženými sadzbami pre osamelo žijúce osoby nad 62 rokov alebo s preukazom ZŤP, ktoré sú v platnosti teraz.

Radnica vysvetľuje návrh na zvýšenie poplatkov rozdielom medzi príjmami a nákladmi na činnosti, ktoré súvisia s nakladaním s komunálnymi odpadmi. Ak by Trnava miestny poplatok nezvýšila, rozdiel medzi príjmami a výdavkami na nakladanie s komunálnymi odpadmi by podľa Zuzany Bodišovej z Mestského úradu v Trnave bol v budúcom roku až 377 tisíc eur. V minulom roku priniesol podľa záverečného účtu poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu do rozpočtu mesta 2,8 milióna eur, výdavky na túto službu však dosiahli takmer 3 milióny eur.

Treba dôveryhodný doklad

Nové nariadenie, ak ho mestské zastupiteľstvo schváli, pocítia aj zdravotnícke zariadenia, stredné a súkromné školy alebo detské domovy, ktoré mali doteraz zvýhodnené sadzby poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Po novom budú mať zvýhodnené poplatky len tie školy a organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto. Všetky ďalšie budú patriť do skupiny právnických a fyzických osôb.

Návrh nariadenia ráta aj s možnosťou zníženia alebo odpustenia poplatku za obdobie, ak sa platiteľ viac ako 90 dní nezdržiava na území mesta. Nárok na odpustenie poplatku musí zdokumentovať hodnoverným dokladom, čestné vyhlásenie v tomto prípade nestačí. Trnava naposledy zvyšovala poplatky za komunálny odpad pred štyrmi rokmi.