Trnavský kraj chce posilniť európsku spoluprácu regiónov

BRATISLAVA / TRNAVA – Stratégia rozvoja vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráce s európskymi inštitúciami a partnermi pre Trnavský a Prešovský samosprávny kraj je cieľom projektu Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA). V rámci neho pripravilo okrúhly stôl za účasti zástupcov Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a Juhomoravského kraja (JMK). Informovala o tom Lucia Hanusinová z RC SFPA.

 

Účelom okrúhleho stola bolo zdieľanie skúseností a informácií medzi expertmi a regiónmi Slovenska a susedných štátov. Podpredseda TTSK Pavol Kalman na ňom uviedol, že medzinárodná a cezhraničná spolupráca má veľký význam pre rozvoj vidieka a regiónov. Jej predpokladom je však spolupráca štátnej správy s miestnymi a regionálnymi samosprávami. Alexander Duleba z RC SFPA zdôraznil nutnosť zriadenia koordinačného orgánu, ktorý by cezhraničnú spoluprácu krajov na Slovensku kontinuálne a systematicky riadil. Úspešným príkladom fungujúcej spolupráce je partnerstvo JMK a Lichtenštajnského kniežatstva aj napriek historickým nezhodám na celoštátnej úrovni. „My sa snažíme držať bilaterálne rokovania na našej úrovni. Je to spolupráca medzi regiónom a regiónom,“ uviedol Tomáš Maluška, vedúci odboru vonkajších vzťahov JMK.

Projekt Zlepšenie európskej spolupráce vyšších územných celkov za účelom zefektívnenia územnej samosprávy je podporený z Európskeho sociálneho fondu a Medzinárodným vyšehradským fondom.

Viac o téme: Prešovský samosprávny kraj, spolupráca regiónov, Trnava, Trnavský samosprávny kraj

Súvisiace články