Regióny Trnava Galanta

Ulice Galanty by mali byť zelenšie a krajšie. Pomôcť by mali aj lepšej klíme

Zdroj: FB / Zelený plán Galanta

GALANTA – Mesto Galanta má vypracovaný dokument 10 nápadov pre Galantu, ktorý sa zaoberá rozvojom verejných priestorov a zelene. Pre samosprávu ho vypracovalo občianske združenie Zelený plán.

 

V Galante podľa tohto dokumentu chýba definícia kvality verejného priestoru pre život v meste, chýba tiež koncepcia priorít mesta v rozvoji verejného priestoru, ako aj koordinácia jednotlivých zložiek, ktoré ho majú vytvárať. Autori v desiatich nápadoch pre Galantu navrhujú drobné, ale aj náročnejšie riešenia, ktoré by v budúcnosti mali skvalitniť verejné priestory v meste, priniesť tam viac zelene a pomôcť aj pri lepšej adaptácii mesta na zmenu klímy.

Medzi konkrétne návrhy patrí viac zelene v uliciach, vytváranie stromových alejí či trvalkových kríkov. Združenie Zelený plán tiež navrhuje, aby stromy v meste ošetrovali kvalifikovaní arboristi a nie pilčíci bez dendrologických znalostí. Nemali by sa tak opakovať také zásahy, ako bol neodborný orez stromovej aleje na Hodskej ulici pred tromi rokmi, ktorý stromom vážne uškodil. Zelený plán tiež navrhuje v rámci Technických služieb mesta Galanta vytvoriť útvar, ktorý by sa odborne staral o správu a údržbu zelene.

Primátorovi Galanty Petrovi Paškovi sa viaceré návrhy občianskeho združenia Zelený plán pozdávajú, ako však upozornil, ich zavedenie do praxe je podmienené financiami. Združenie v minulosti zabezpečilo bez nároku na odmenu ošetrenie deviatich líp pred Mestským úradom v Galante a jedného javora na sídlisku Sever certifikovaným arboristom Marekom Áčom.