V múzeu sprístupnili výstavu Skalica po druhej svetovej vojne vo fotografiách

SKALICA – Mesto Skalica si v tomto roku pripomína 650. výročie povýšenia na slobodné kráľovské mesto a pri tejto príležitosti pripravilo Záhorského múzeum v Skalici výstavu fotografií zo svojho archívu. Informovala o tom riaditeľka múzea a kurátorka výstavy Viera Drahošová.

 

Výstava je venovaná obdobiu od roku 1946, v ktorom mesto prešlo vo svojom vývoji mnohými dynamickými zmenami. V Skalici s tradičným poľnohospodárskym charakterom, vinohradníctvom a remeslami začalo vznikať silné priemyselné zázemie. „Od 19. storočia do roku 1950 sa počet jej obyvateľov takmer nemenil, po roku 1950 sa zvyšoval takým tempom ako nikdy v histórii. Do roku 1980 dosiahol počet 13.833, vzrástol tak o vyše 8000 obyvateľov,“ uviedla kurátorka výstavy.

V roku 1960 stratila Skalica štatút okresného mesta. „Nedostávalo sa jej toľko finančných prostriedkov na prestavbu, a tak sa podarilo vyhnúť veľkoplošným asanáciám historického centra. Stavalo sa prevažne v okrajových polohách mesta, kde bola výstavba menej náročná a lacnejšia ako v jadre, a to zostávalo neporušené takmer do 70. rokov 20. storočia,“ doplnil Drahošová.

Postupne prišlo k asanáciám, pri ktorých zanikol Malý rínek, ulica Pod mestskou zďou, bloky ulíc Potočnej a Boorovej. „I napriek zásahom ostala historická časť vo veľkej miere zachovaná a nestratila historické, urbanisticko-architektonické a umelecké hodnoty, ktoré ju v rámci Slovenska stavajú na popredné miesto,“ povedala kurátorka. Autormi fotografií uchovávaných v archíve Záhorského múzea sú František Tomík, Ján Pardubský a Fridrich Leopold Slatinský. Vo vstupnom vestibule múzea je aj prezentácia zbierkových predmetov viažucich sa k mestskej samospráve. Výstava je sprístupnená do 25. novembra.

Viac o téme: fotografie, Skalica, vojna, výstava

Súvisiace články