Regióny Trnava

V trnavskej strednej odbornej škole otvorili špeciálnu učebňu energetiky

V SOŠ elektrotechnickej otvorili novú učebňu energetiky. ZDROJ: TASR/Lukáš Grinaj

TRNAVA – Na získavanie zručností a overovanie nadobudnutých vedomostí v oblasti nasadzovania obnoviteľných zdrojov energie s využitím smart technológie je určená nová učebňa Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave. Otvorili ju dnes za účasti zástupcov krajskej samosprávy, odborného školstva a energetiky, súbežne s ňou prestrihli pásku aj na cvičnom polygóne distribučných sietí nízkeho napätia pre mladých elektrotechnikov.

 

Škola sa tak stáva podľa riaditeľky Ivety Bakičovej centrom odborného vzdelávania elektroenergetiky pre študentov i pre celoživotné vzdelávanie. “Je to odborná špecializovaná učebňa s kompletným energetickým mixom, prítomný je vodík, plynové tepelné čerpadlo, úschova energie, nabíjacie stanice,” uviedla Bakičová. Projekt realizovali súbežne s modernizáciou Strednej odbornej školy z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu a zriaďovateľa Trnavského samosprávneho kraja za celkových 1,356 milióna eur. “Vybudovanie učebne vyšlo na 750 000 eur,” doplnila riaditeľka.

Učebňu bude škola používať na vyučovanie a vysvetľovanie energetických stratégií, na zlepšenie nakladania s energiami existujúcich budov smerom k znižovaniu emisií CO2 a aj využívaním vodíka. “Inovatívne systémy integrované v tejto učebni na zníženie spotreby energie, čo predstavuje vykurovanie, chladenie a vetranie, osvetlenie a elektrické vybavenie a tiež inteligentná automatizácia sú kľúčovými v tomto školskom projekte,” dodala Bakičová. Projekt chce zároveň prispieť k cieľom Trnavského samosprávneho kraja v Koncepcii zníženia energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov v zariadeniach Trnavského samosprávneho kraja, ako i Nízkouhlíkovej stratégii Trnavského samosprávneho kraja. Z pohľadu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj kultivuje u študentov zručnosti zamerané na zmenu klímy, ochranu a trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov, obnoviteľné zdroje energie.

“Projekt iste prispeje k motivácii študentov i pedagógov pracovať v perspektívnej oblasti energetiky. Veď kto z nás za posledné mesiace neskloňoval aspoň raz nárast cien energií alebo ich nedostatok,” uviedol na slávnostnom otvorení predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Existencia novej učebne je podľa jeho slov dobrá správa pre región. “Trnavský kraj je aktuálne v tejto oblasti prvý, takúto inštaláciu máme zatiaľ jediní,” dodal. Do Trnavy majú záujem chodiť na odborné vyučovanie aj iné odborné školy podobného zamerania.