Regióny Trnava Piešťany

Vrbové potrebuje nový cintorín: Chce zameniť pozemky

Ilustračná foto. Zdroj: Zoznam.sk / Peter Korček

VRBOVÉ – Cintorín v centre Vrbového, ktorý slúži potrebám mesta okolo 250 rokov, už kapacitne nepostačuje, a tak sa radnica snaží problém riešiť získaním nových pozemkov na výstavbu ďalšieho. Na tento účel navrhuje na zasadnutí mestského zastupiteľstva schváliť výmenu pozemkov, ktorá by umožnila výstavbu cintorína v lokalite pri evanjelickom a. v. kostole. Potvrdila to primátorka mesta Ema Maggiová.

 

„Možnosti súčasného cintorína, kde je vyše 2500 hrobových miest a 4000 evidovaných pochovaných, sú už vo veľkej miere vyčerpané,“ uviedla primátorka. Aj keď je ešte možné tam určitú dobu pochovávať, situáciu treba riešiť perspektívne. Pribudnúť by mal aj urnový háj, ktorý vo Vrbovom doteraz nie je.

Na výmenu so súkromným vlastníkom mesto navrhuje svoj pozemok s výmerou 5004 štvorcových metrov, vedený na katastri ako vodná plocha, nachádzajúca sa pri zbernom dvore, avšak túto funkciu podľa primátorky už nemá a je na ňom nelesná drevinová vegetácia. Získať by zaň malo pozemok s výmerou 8793 štvorcových metrov. Zámena má byť vykonaná bezodplatne, o zámere rozhodnú poslanci na najbližšom rokovaní.