Regióny Trnava Top

Vtipnejší vyhráva? Z vážnej zdravotnej témy si ľudia na Slovensku robia žarty, mestá sú bezradné

Začína sa výmena jódových profylaktík v mestách a obciach v okolí jadrových elektrární Jaslovské Bohunice a Mochovce. ZDROJ: TASR

TRNAVA – Ako sme už informovali, Slovenské elektrárne na vlastné náklady zabezpečili tablety jodidu draselného, ktoré rozdávajú obecné a mestské úrady v okolí atómových elektrární Jaslovské Bohunice a Mochovce. K ich výmene prichádza pravidelne po piatich rokoch pričom výmena a distribúcia jódovej profylaxie z preventívnych dôvodov vyvolala vo verejnosti nielen širokú diskusiu.

 

Veľa ľudí nechápe význam a dôvody takejto výmeny, iná si z danej témy robí žarty a vtipkuje vo veľkom.  Po oznámení o výmene tabliet jodidu draselného na oficiálnej stránke mesta Trnava sa spustila divoká diskusia typu: “Mám tablety zjesť hneď teraz?” Na čo poniektorí stihli odpovedať v štýle – „Áno, ale treba ich ponatierať dijonskou horčicou…“

Pritom odpoveď mesta je pre každého jasné a zrozumiteľná. „Odložte si ich, slúžia na prípady jadrovej havárie alebo havárie jadrového reaktora. Ak by sa také niečo, nedajbože, stalo, budete na užitie tabliet jodidu draselného vyzvaní zo strany mesta aj štátu. Jódové tablety vám distribuujeme každých päť rokov z preventívnych dôvodov. Staré balenia môžete odovzdať na jednom zo šiestich výdajných miest. Ich zoznam nájdete na trnava.sk,“ konštatuje mesto Trnava.

Výmena jódových profylaktík v mestách a obciach v okolí jadrových elektrární Jaslovské Bohunice a Mochovce prebieha od augusta do konca roka 2022. Dotkne sa zhruba 224 obcí a miest a 460-tisíc obyvateľov. Distribúciu profylaktík koordinuje Ministerstvo vnútra SR v spolupráci so Slovenskými elektrárňami, a.s., ktoré jadrové elektrárne vlastnia a prevádzkujú. Výmena profylaktík v 21-kilometrovom okruhu bohunickej a 20-kilometrovom okruhu mochovskej elektrárne prebehla naposledy v roku 2017, tieto tabletky exspirujú v auguste 2022. Povinnosť zaobstarať nové pre svojich zamestnancov a obyvateľov v okolí elektrární a ďalšie určené osoby, na vlastné náklady v zmysle platnej legislatívy, majú Slovenské elektrárne. Z dôvodu zabezpečenia dostatočnej rezervy celkový počet balení profylaxie navýšili o 10 %.

 

Jodid draselný. Zdroj: adc.sk

„Na základe požiadavky od štátnej správy sme zabezpečili jódovú profylaxiu pre všetkých obyvateľov v okolí jadrových elektrární. Distribúcia jodidu draselného , ako prostriedku jódovej profylaxie, je určená do oblasti havarijného plánovania v okolí jadrových elektrární. Napriek tomu, že pravdepodobnosť vzniku udalosti s únikom radiácie do okolia je veľmi nízka, sme pripravení aj na zvládanie takýchto situácií. Jodid draselný je jedným z prvkov špeciálnej individuálnej ochrany. Je distribuovaný obyvateľstvu v okolí jadrových elektrární aj v iných štátoch Európy,“ povedal Štefan Hajdú, manažér jadrovej bezpečnosti Slovenských elektrární.

Výmena sa týka viacerých skupín občanov, vrátane detí s trvalým a aj registrovaným prechodným bydliskom v obci, ako aj osôb, ktorým už bolo poskytnuté dočasné útočisko v obci. Samostatnou skupinou sú aj materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, ich študenti a zamestnanci, prevádzky podnikov, domovy sociálnych služieb, domovy seniorov, ubytovacie zariadenia a ústavy pre výkon väzby, pre ktoré sa uvedený počet 460-tisíc jódových tabliet navyšoval na cca 695-tisíc osôb, tak aby boli ďalšie balenia jódovej profylaxie zabezpečené aj pre spomínané zariadenia a inštitúcie.

 

Začína sa výmena jódových profylaktík v mestách a obciach v okolí jadrových elektrární Jaslovské Bohunice a Mochovce. ZDROJ: TASR

„V prípade núdzovej situácie, kedy dochádza k úniku rádioaktívneho jódu do ovzdušia, dáva Úrad verejného zdravotníctva SR príslušným orgánom na úseku ochrany obyvateľstva návrh na vykonanie opatrenia jódovej profylaxie. Táto je neodkladným účinným ochranným opatrením vzťahujúcim sa na štítnu žľazu, ktoré sa vykonáva, ak dochádza k príjmu rádioaktívneho jódu. Zároveň dodávame, že prípravok jódovej profylaxie – jodid draselný je v Slovenskej republike registrovaný ako liečivo, preto dôrazne upozorňujeme, že jódové tablety sa nesmú užívať preventívne, ale len po jednoznačnej výzve štátu po úniku plynného rádioaktívneho jódu do ovzdušia,“ zdôrazňuje Veronika Drábová, vedúca odboru radiačnej ochrany Úradu verejného zdravotníctva.

Jodid draselný sa naviaže na štítnu žľazu, nasýti ju nerádioaktívnym jódom. Ak nastane vnútorná kontaminácia rádioaktívnym jódom a osoba užila jodid draselný, tak organizmus vylúči rádioaktívny jód telesnými tekutinami (močom) a nedôjde k poškodeniu štítnej žľazy. “Jódové tablety sa majú užiť len po jednoznačnej výzve autority, napríklad prostredníctvom rozhlasu alebo televízie. Odporúča sa užiť tablety v priebehu jednej hodiny po oznámení, avšak priaznivé účinky sa očakávajú aj keď sa liek podá do dvoch hodín po expozícii,” píše sa na stránke adc.sk o jodide draselnom.