Regióny Trnava

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja bude opätovne riešiť predaj majetku samosprávy

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

TRNAVA – Na programe druhého mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktoré sa uskutoční v stredu (29. 7.), bude jedným z bodov programu aj hlasovanie o predaji prebytočného majetku. Vyplýva to zo zverejnených informácií programu zasadnutia.

 

Konkrétne ide o budovu bývalého sídla Trnavského osvetového strediska na Bratislavskej ulici v Trnave. Poslanci na zasadnutí 24. júna schválili predaj majetku víťazovi obchodnej verejnej súťaže za celkovú kúpnu cenu 80.080 eur.

Uznesenie predseda TTSK Jozef Viskupič nepodpísal. “V zmysle zákona môže predseda využiť svoje právo pozastaviť výkon uznesenia, ak sa domnieva, že uznesenie je nevýhodné. Keďže sa nehnuteľnosť predávala prvýkrát, doručená bola iba jedna ponuka a jej výška len mierne prekročila 50 percent hodnoty znaleckého posudku, je nevýhodné pre TTSK predmetný majetok predať za navrhnutú sumu. Je predpoklad, že zaradením nehnuteľnosti do ďalšieho kola súťaže bude predložená výhodnejšia cenová ponuka,” uvádza sa v zdôvodnení.

O predaji budovy bývalého sídla Trnavského osvetového strediska sa bude preto hlasovať opätovne. Komisia hospodárenia a nakladania s majetkom prerokovala materiál bez pripomienok, Rada TTSK neodporúča schváliť návrh uznesenia o predaji.