Regióny Trnava Top

Akademický senát PdF Trnavskej univerzity kritizuje novelu zákona o vysokých školách

Zdroj: TASR / Lukáš Grinaj

TRNAVA – Prípravu novely zákona o vysokých školách v čase pandémie bez reprezentácií vysokých škôl považuje Akademický senát (AS) Pedagogickej fakulty (PdF) Trnavskej univerzity (TU) za prejav neúcty zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR k akademickému prostrediu. Uviedol to vo svojom stanovisku k možným zmenám prostredia a jeho financovania, ktoré prijal na rokovaní 1. februára. Informoval o tom člen AS Jozef Kováčik.

 

AS sa vyhlásením pripojil k stanovisku Prezídia Slovenskej rektorskej konferencie. Uvádza, že dostupná neoficiálna verzia novely zákona o vysokých školách (VŠ) je bezprecedentným kopancom do hodnôt Novembra 1989 a že princíp politickej autonómie VŠ musí zostať posvätný v každej demokratickej krajine. VŠ sa za svoje riadenie a fungovanie majú zodpovedať v prvom rade svojim študentom, ktorých záujem o štúdium je najlepším ukazovateľom kvality samosprávy a fungovania školy. „V živote nič nie je iba čierne alebo iba biele, a hoci oceňujeme kritiku niektorých univerzít voči neoficiálnemu návrhu, upozorňujeme aj, že niektoré z nich, naopak, nekriticky presadzujú svoje záujmy v oblasti vysokého školstva s poukazovaním na svoju veľkosť,“ uviedol AS.

Zástupcovia pracovníkov a študentov PdF žiadajú predstaviteľov MŠVVaŠ, aby vysvetlili, prečo je novela zákona o VŠ potrebná, na základe akých východísk vznikla a aký pozitívny prínos predpokladá. “Ak akademická sféra dospeje k záveru, že zmena zákona je potrebná, žiadame, aby k príprave novely zákona prizvalo MŠVVaŠ zákonné reprezentácie, teda Radu vysokých škôl a Slovenskú rektorskú konferenciu, a po akceptácii ich pripomienok výslednú verziu novely predložilo na verejné pripomienkovanie,” uvádza AS vo vyhlásení.

Slovenská rektorská konferencia vyzvala pred niekoľkými dňami kompetentné orgány na začatie verejnej diskusie k pripravovaným zmenám. Odbor komunikácie MŠVVaŠ pre TASR uviedol, že návrh zákona, ktorým sa upraví systém riadenia a činnosti samosprávnych orgánov VŠ, bude po finalizácii a konzultáciách predložený na diskusiu so širokou verejnosťou. Úpravu systému riadenia a činnosti samosprávnych orgánov VŠ považuje rezort za kľúčovú pre posun vo vysokom školstve, “keďže v súčasnosti systém uzatvára VŠ do seba a nepodporuje otvorenosť akademického prostredia”.