Regióny Trnava Dunajská Streda Hlohovec Senica

Chovatelia, pozor! Kraj sužuje vtáčia chrípka! Objavili ďalšie ohnisko

Na Slovensku odhalili vtáčiu chrípku!
Ilustračné foto. TASR / Milan Kapusta

TRNAVA – Chovatelia majte sa na pozore! Na Slovensku objavili ďalšie ohniská vtáčej chrípky. V Trnavskom kraji ide dokonca už o tretie v priebehu mesiaca. Dávajte si preto pozor na svoju hydinu.

 

Len pred mesiacom sme vás informovali o ohnisku vtáčej chrípky, kedy farmárovi v Dunajskej Strede uhynul celý chov dospelej hydiny. Podľa informácií odborníkov zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy mu najprv uhynuli len 3 nosnice a jeden kohút, pričom neprejavovali žiadne príznaky a muž si ani nevšimol, žeby boli choré. 

Po analýze vzorky však prišla šokujúca správa. “Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku vo Zvolene oznámilo dňa  19.11.2021 pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku H5N1 v Slovenskej republike v chove hydiny,” informovali o tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.

Farmár tak v priebehu krátkej chvíle prišiel o celý chov. “V chove  kde bolo chovaných 11 nosníc a 3 kohúty bol  pozorovaný náhly zvýšený úhyn 3 nosníc a 1 kohúta.  Následne v krátkom časovom období uhynula aj ostatná hydina v chove,”

Na Slovensku odhalili vtáčiu chrípku!
Na Slovensku odhalili vtáčiu chrípku! Zdroj: FB / MPRV SR

To však nebol jediný prípad, kedy objavili v Trnavskom kraji vtáčiu chrípku. Ďalší nález tejto nákazy odhalili aj v Skalici. “Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo dňa 18.11.2021 v poradí 6. výskyt vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI) u voľne žijúcich vtákov v SR v roku 2021. Jednalo sa o nález uhynutej labute veľkej v lokalite Skalické rybníky v katastrálnom území Skalice, v územnej pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Senica. Potvrdený bol subtyp H5N1.”

Odhalili ďalšie ohnisko!

Odvtedy odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správe o žiadnom výskyte vtáčej chrípky v Trnavskom kraji neinformovali. Hoci by sa zdalo, že táto nákaza v kraji vymizla, opak je pravdou. Nedávno totiž odhalili ďalšie ohnisko nákazy, a to opäť v Trnavskom kraji. 

Tentokrát išlo opäť o súkromného chovateľa. Nič netušiacemu farmárovi v Hlohovci náhle uhynulo niekoľko nosníc jedna po druhej. Postupne mu uhynul celý chov a to 18 zvierat. Podľa odborníkov sa predpokladá, že hydina sa nakazila od voľne žijúceho vtáctva.

Odborníci z regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Trnave podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy “postupovali podľa pohotovostného plánu pri výskyte vtáčej chrípky, zodpovedajúcej aktuálnej EÚ a slovenskej legislatívy. Zároveň boli nariadené opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 km okolo ohnísk.”

Na Slovensku odhalili vtáčiu chrípku!
Ilustračná foto. Zdroj: TASR / AP

Prirodzenými hostiteľmi vírusu H5N1 sú divoko žijúce vtáky. Obvykle sa však tento vírus na ľudí neprenáša. Existujú však prípady, kedy vtáčia chrípka bola potvrdená aj u ľudí. Upozorňujú na to odborníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline na ich webe. Ako ďalej dodávajú, “infekcia vírusom vtáčej chrípky typu A (H5N1) môže u ľudí spôsobiť závažné ochorenie až smrť.” 

To, že niektoré druhy vtáčej chrípky sa prenášajú aj na človeka nám potvrdil aj ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš. Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva však poznamenala, že takýto prenos je ojedinelý “podtyp A (H5N1) však zostáva nedostatočne adaptovaný na človeka a v prípade prenosu z vtákov na človeka ide o zriedkavú udalosť. Takýto prenos je však možný. Prenos zo zvierat na ľudí nebol u tohto podtypu na Slovensku doteraz zaznamenaný.”

Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky Jozef Bíreš pre zoznam.sk poznamenal, že “na základe hlásení nákaz jednotlivými ČŠ bolo počas roka zistených viac ako 2300 pozitívne testovaných voľne žijúcich vtákov a okolo 1600 ohnísk u domácej hydiny.” Pričom v zimných mesiacoch má byť pravidelne zaznamenaný vyšší výskyt vtáčej chrípky.

Ako ďalej dodal, “Rizikom pre domáce chovy vždy predstavuje voľne žijúce vtáctvo ktoré je rezervárom infekčného agens, preto apelujeme vždy na chovateľov hydiny  na dodržiavanie resp. aj zvyšovanie biologickej ochrany domácich chovovktoré majú zabrániť priamemu či nepriamemu kontaktu domácej hydiny s voľne žijúcimi vtákmi. U komerčných chovateľov,  ktorí chovajú veľké počty hydiny by biologická ochrana mala byť absolútnou samozrejmosťou aby sa zabránilo vniknutiu vírusu do týchto chovov lebo pozitívny výsledok  znamená likvidáciu chovu a v prípade veľkých komerčných chovov hydiny  usmrtenie veľkého počtu (  rátajúc do miliónov) kusov hydiny a vysoké hospodárske následky.”