Regióny Trnava

Hasiči Trnavského kraja sa zamerajú na požiarnu prevenciu kultúrnych pamiatok

Ilustračné foto. ZDROJ: FB/HaZZ

TRNAVA – V tomto roku sa hasiči na území Trnavského kraja zamerajú v požiarnej prevencii na kultúrne pamiatky. V rámci štátneho požiarneho dozoru (ŠPD) preveria organizačné a technické zabezpečenie ich ochrany, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová.

“HaZZ vykonal už v rokoch 2013 až 2017 audit kultúrnych pamiatok a v tomto období urobil v Trnavskom kraji 184 protipožiarnych kontrol. Po vykonaní tohto auditu boli niektoré významnejšie kultúrne pamiatky zahrnuté do výkonu ŠPD a kontrolná činnosť je u týchto pamiatok vykonávaná kontinuálne,” vysvetlila Košťálová. V zmysle zákona však nie každá kultúrna pamiatka spĺňa podmienky na zaradenie do zoznamu. “Z tohto dôvodu nie je možné vykonať protipožiarne kontroly vo všetkých objektoch,” upozornila hovorkyňa. Do kultúrnych pamiatok, ktoré sú napríklad v súkromnom vlastníctve, býva občas podľa jej vyjadrenia veľmi problematické sa fyzicky dostať a často závisí iba od vôle vlastníka, či umožní vstup. “Protipožiarne kontroly v konečnom dôsledku slúžia aj ako istý druh preventívnej či odbornej pomoci smerom k vlastníkom kultúrnych pamiatok,” dodala.

V roku 2023 boli požiarni preventisti zameraní na sociálne zariadenia. Majú za sebou spolu 511 protipožiarnych kontrol. Z celkového počtu bolo 217 komplexných, 58 tematických a 236 následných kontrol, zistených bolo 2 067 nedostatkov. “K najčastejším nedostatkom patrili zistenia rozporov medzi požiarnou dokumentáciou a skutočným stavom,” uviedla hovorkyňa. V oblasti stavebnej prevencie vydali spolu 2 593 stanovísk, k predloženej dokumentácii mali 746 pripomienok. Pri kolaudačných konaniach bolo najviac zistení chýbajúceho schváleného riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, nesúladu medzi schválenou projektovou dokumentáciou a skutočným vyhotovením stavby či absencia hasiacich prístrojov.