Regióny Trnava

Od septembra sa v meste vracajú k viacerým školským obvodom

Situácia v školách sa zhoršuje.
Ilustračné. Zdroj: TASR / Jakub Kotian

TRNAVA – Od nasledujúceho školského roka sa budú prváci v Trnave zapisovať do základnej školy (ZŠ) podľa spádových obvodov. Mestskí poslanci na svojej utorkovej schôdzi schválili návrat k školským obvodom, viac ako desaťročie bolo mesto jedným školským obvodom.

 

Existencia jedného obvodu umožňovala navštevovanie ZŠ podľa záujmu a priorít žiaka a zváženia rodičov, čo malo za následok okrem iného každodenné preťažovanie dopravy v raňajších a popoludňajších hodinách. Od školského roka 2022/2023 budú do škôl a škôlok zriaďovaných mestom prioritne prijímané deti, ktoré do nich patria podľa svojho trvalého bydliska. Poslanci na schôdzi odsúhlasili zaradenie ulíc do jednotlivých spádových obvodov tak, aby do každej zo škôl chodil počet detí podľa kapacity zariadení. Do spádových oblastí boli zároveň priradené aj materské školy. Na základe dohody so susediacimi obcami Bohdanovce nad Trnavou a Šelpice je pre ich žiakov druhého stupňa určená ZŠ na ulici Andreja Kubinu. Mesto počíta s dosahom rozhodnutia postupne, čo sa odrazí aj na znížení zaťaženia dopravy.

V Trnave je v súčasnosti deväť škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy s viac ako 4800 žiakmi vrátane ZŠ v mestskej časti Modranka. Okrem toho v Trnave pôsobia školy iných zriaďovateľov, kam sa každoročne zapisuje približne 100 žiakov. V súčasnosti sú ZŠ s najvyšším počtom žiakov na Spartakovskej ulici a na Námestí Slovenského učeného tovarišstva, obe majú nad 700 detí. Veľký záujem každoročne zaznamenáva ZŠ na ulici Jána Bottu, kam sa prihlasuje väčšina detí z okolitých obcí, ktorých rodičia chodia za prácou do krajského mesta.