Regióny Trnava

Pedagógovia na stredných školách v Trnavskom kraji dostanú finančné príspevky

Ilustračná foto. Zdroj: archív zoznam.sk

TRNAVA – Finančný príspevok na zvýšenie kvalifikácie do výšky 350 eur za semester môžu získať na dobu dvoch rokov pedagógovia na stredných školách (SŠ) v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK). Je to ďalší benefit k už poskytovanému mesačnému príspevku na bývanie vo výške 150 eur pre učiteľov na školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Nová forma podpory pedagógov sa dá využiť na preplatenie výdavkov spojených s doplnkovým pedagogickým štúdiom alebo rozširujúcim štúdiom zamestnanca, ktorý sa prihlásil na niektorý zo vzdelávacích programov. “V praxi to znamená, že ak si učiteľ bude chcieť do svojej aprobácie pridať nový predmet, môže požiadať školu o financie na štúdium. Stredná škola následne zašle potrebné dokumenty na Úrad TTSK,” uviedol riaditeľ odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.

“Je našou prioritou udržať a motivovať čo najviac pedagogických zamestnancov na našich stredných školách, preto sme sa rozhodli pre nový motivačný program, prostredníctvom ktorého uhradíme výdavky až do výšky 1400 eur. Je najmä pre študentov dôležité, aby ich učili kvalifikovaní a odborne zdatní pedagógovia. Chceme motivovať najmä mladých učiteľov, aby si rozšírili svoje obzory,” doplnil predseda TTSK Jozef Viskupič.

Príspevok na bývanie poskytuje TTSK už dlhší čas. Cíti potrebu prilákať mladých a motivovaných učiteľov a vytvoriť novú generáciu, ktorá nahradí tú súčasnú, keď priemerný vek pedagogických pracovníkov sa neustále zvyšuje. “Poskytnutú čiastku je možné použiť výhradne na úhradu nákladov spojených s bývaním, nájomné, splátky úveru na kúpu nehnuteľnosti alebo úhradu energií, vodného a stočného, a podobne. Teší nás záujem zo strany pedagógov, keďže celkovo sme dostali 25 žiadostí, z ktorých 20 splnilo naše kritériá,” doplnil Pravda. TTSK je zriaďovateľom 44 stredných škôl, ktoré v školskom roku 2023/2024 navštevuje viac ako 15.000 študentov.