Regióny Trnava

Polepšia si. Klienti DSS v Okoči sa presťahujú do samostatných bytových jednotiek

Klienti DSS v Okoči sa presťahujú do samostatných bytových jednotiek. ZDROJ: Obec Okoč

OKOČ – Šesť desiatok miest v nových bezbariérových a nízkoenergetických bytových jednotkách rodinného typu vzniklo pre klientov Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči v okrese Dunajská Streda. Rodinné domy postavil Trnavský samosprávny kraj v rámci projektu deinštitucionalizácie v celkovej hodnote 3,2 milióna eur.

 

Tri domy sa nachádzajú v obci Okoč, jeden v Opatovskom Sokolci a jeden v Topoľníkoch. “Úspešne sme dokončili ambiciózny projekt prechodu z inštitucionálnej na komunitnú formu sociálnej starostlivosti. Vďaka tomu sa zvýši kvalita poskytovaných služieb a skvalitníme aj sociálnu a pracovnú integráciu zdravotne a mentálne postihnutých prijímateľov. Klienti budú vedení k samostatnému životu do čo najväčšej možnej miery,” uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Prví klienti by sa mohli nasťahovať začiatkom budúceho roka.

Na stavebné práce získal Trnavský samosprávny kraj príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovanie zo strany Trnavského samosprávneho kraja je vo výške piatich percent. Na všetkých objektoch už prebehlo preberacie konanie a bola podaná žiadosť o termín kolaudačného konania. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na kuchynské linky a spotrebiče do bytových jednotiek.

Trnavský samosprávny kraj plánuje v najbližšom období modernizáciu aj samotného Domova sociálnych služieb. Rekonštrukcia sa dotkne sociálnych zariadení v budove terapeutického centra, má v pláne aj zateplenie budovy sídla Domova sociálnych služieb. Predpokladaná celková hodnota investície z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja je vo výške 110 000 eur. “Máme dva dôvody na oslavu. Okrem ukončenia výstavby si pripomíname aj 70. výročie vzniku Domova sociálnych služieb. V našom zariadení v súčasnosti pracuje 54 zamestnancov, ktorí aktuálne poskytujú služby 52 klientom,” doplnil riaditeľ Domova sociálnych služieb Tibor Veres.