Regióny Trnava

Požiarna prevencia sa v Trnavskom kraji zameria na školské objekty

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

TRNAVA – Na objekty škôl a školských zariadení sa budú počas celého roka zameriavať príslušníci oddelení požiarnej prevencie okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnavskom kraji. Vlaňajšok sa v ich práci niesol v znamení stavebnej bezpečnosti objektov, skladovania a manipulácie s horľavými látkami, ako však informoval vedúci oddelenia požiarnej prevencie na Krajskom riaditeľstve (KR) HaZZ v Trnave Róbert Simeonov, výrazne ho ovplyvnila pandemická situácia. Vykonali spolu 517 kontrol.

 

Orientáciu na školy avizovalo KR HaZZ už pred dvoma rokmi. Keďže je v kraji počet školských budov vysoký, predpokladali, že kontroly budú pokračovať aj v období nasledujúcich rokov. “Každý rok si vyberáme jednu oblasť, na ktorú si posvietime viac ako na ostatné,” uviedol Simeonov. Začínali budovami základných a materských škôl.

V roku 2020 okrem protipožiarnych kontrol robili preventisti aj kontroly obcí v oblasti zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. “Za porušovanie povinností o ochrane pred požiarmi sme uložili spolu 13 pokút v celkovej sume 9650 eur. Najviac, šesť pokút, uložili v okrese Dunajská Streda v súhrnnej sume 3700 eur,” uviedol Simeonov. V blokovom konaní bolo uložených 24 pokút a v jednom prípade uplatnili preventisti inštitút vylúčenia veci z používania.

Simeonov upozornil, že neoddeliteľnou súčasťou práce oddelení požiarnej prevencie je posudzovanie a vyjadrovanie sa k projektovým dokumentáciám k územnému a stavebnému konaniu a účasť na kolaudáciách stavieb. “Dlhodobo pociťujeme každoročný nárast, no vlani sme vydali 2670 vyjadrení, čo je počet na úrovni roka 2019,” konštatoval Simeonov.