Problémy v Hlohovci. Môže za ne hlavný kontrolór

HLOHOVEC – Ako nezákonnú označil prokurátor Okresnej prokuratúry v Trnave aprílovú voľbu hlavného kontrolóra mesta Hlohovec. Uznesenie, ktoré bolo v súvislosti s voľbou na zasadnutí mestského zastupiteľstva  prijaté, žiada zrušiť. Primátor Hlohovca zvolal z tohto dôvodu mimoriadne zasadnutie poslancov na pondelok (31. 5.).

 

Prokurátor v odôvodnení uviedol, že výsledok voľby a zvolenie kandidáta Petra Marona za hlavného kontrolóra bolo dosiahnuté nezákonne. Vychádzal zo skutočnosti, že v 17-člennom mestskom zastupiteľstve zvíťazil rozdielom iba jedného hlasu, pričom hlasovala aj jeho manželka, poslankyňa Antónia Maronová. V zmysle zákona na začiatku schôdze síce priznala osobný záujem, práva zúčastniť sa na voľbe sa však nevzdala. Prokurátor s odvolaním na príslušné paragrafové znenie poukázal, že hlasovaním poslankyne Maronovej, „prišlo k nezákonnému postupu, ktorý vzhľadom na tesný výsledok hlasovania má vplyv aj na zákonnosť celého priebehu voľby hlavného kontrolóra“. „Je nepochybné, že Maronová mala záujem na tom, aby bol za hlavného kontrolóra zvolený jej manžel. Zvolenie jej manžela je zjavne výhodou v prospech blízkej osoby, a to najmä s poukazom na príjem hlavného kontrolóra, ktorý je stanovený vo výške 2538 eur mesačne. Tým, že Maronová sa na hlasovaní zúčastnila, je možné dôvodne predpokladať, že hlasovala v prospech svojho manžela ako blízkej osoby,“ konštatoval prokurátor.

Vo svojom proteste ďalej upozornil, že z vlastností dokumentu s názvom Návrh na uznesenie o voľbe hlavného kontrolóra 25.2.21, ktorý bol predložený ako materiál na mestskom zastupiteľstve a ktorý sa týkal vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra, vyplýva, že na jeho vytvorení participoval aj samotný Peter Maron. „Tým sa ostatní uchádzači dostali do nerovného postavenia,“ uviedol prokurátor. Podľa jeho zistenia bol pri voľbe porušený ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Ak mestské zastupiteľstvo nevyhovie jeho protestu, je prokurátor oprávnený podať proti uzneseniu žalobu na správny súd.

Zvolený hlavný kontrolór Maron patrí k výrazným kritikom práce súčasného vedenia mesta, úzko spolupracuje so skupinou poslancov, ktorí sú opozíciou primátorovi Miroslavovi Kollárovi. Primátor počas vypočutia kandidátov na hlavného kontrolóra pripomenul, že Maron naňho podal viacero trestných oznámení. Voľba hlavného kontrolóra v Hlohovci je jednou z trecích plôch medzi časťou poslaneckého zboru a vedením mesta. Trvala od konca roka 2020, keď poslanecká skupina žiadala opakovane o vyhlásenie voľby. Primátor to zamietol s odôvodnením, že je to v rozpore so zákonom, s odvolaním na núdzový stav, keď sa výkon funkcie predlžuje do jeho  skončenia, čo potvrdilo aj stanovisko Okresnej prokuratúry  v Trnave. Po treťom pokuse, keď primátor odmietol podpísať uznesenie o veci, poslanci na februárovej schôdzi vtedajšieho hlavného kontrolóra odvolali a následne vyhlásili novú voľbu.

Viac o téme: Hlohovec, mestské zastupiteľstvo, mimoriadne zasadnutie, Miroslav Kollár, nezákonná voľba, Primátor, Trna, va hlavný kontrolór, voľba, zastupitelstvo

Súvisiace články