Regióny Trnava Senica

Senica vyhlásila voľbu hlavného kontrolóra mesta

Ilustračná foto. Zdroj: mesto Senica

SENICA – Mesto Senica vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra. Doterajšia hlavná kontrolórka Elena Jankovičová ohlásila vzdanie sa funkcie s platnosťou ku koncu februára 2024, informáciu prerokovala novembrová schôdza mestského zastupiteľstva. Termín na podanie prihlášky pre kandidátov na post je do 24. januára budúceho roka.

 

Funkcia hlavného kontrolóra sa v Senici vykonáva na plný úväzok. Kandidáti, ktorí splnia požiadavky na výkon funkcie a budú zaradení do voľby hlavného kontrolóra, dostanú v deň konania voľby 8. februára možnosť vystúpiť pred poslancami zastupiteľstva v rozsahu maximálne päť minút. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra v Senici je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.