Regióny Trnava Top

SMUTNÁ SPRÁVA: Náhla smrť dekana zasiahla fakultu v Trnave

Ilustračná foto. Zdroj: zregiony.sk
TRNAVA – Trnavská fakulta žiali. Zo sveta náhle odišiel obľúbený profesor a kňaz. O smutnej správe informoval prostredníctvom sociálnej siete Peter Beluša. 
Profesor Juraj Dolinský zomrel vo veku 63 rokov náhle v Prešove počas návštevy u svojich známych.
Narodil sa 9. novembra 1958 v Nitre. Po základných a gymnaziálnych štúdiách, ktoré absolvoval v rokoch 1974 – 1978 v Nitre, sa prihlásil na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu univerzity Komenského v Bratislave kde študoval do roku 1983.
smrť, kňaz
Zomrel dekan Teologickej fakulty Juraj Dolinský. Zdroj: FB Trnavská univerzita v Trnave
Kňazskú vysviacku prijal 12. júna 1983 v Nitre a po vysviacke pôsobil v nitrianskej diecéze vo viacerých farnostiach. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 22. apríla 1986 v Bratislave. V roku 1991 ho jeho provinciálny predstavený poslal na licenciáte štúdiá cirkevných dejín do Ríma na kde študoval na fakulte cirkevných dejín Pápežskej Gregoriánskej univerzity v Ríme.
Po návrate na Slovensko pôsobil jeden rok v noviciáte Spoločnosti Ježišovej v Trnave ako sócius magistra novicov a od 1. septembra 1995 ho provinciál vymenoval za prefekta školastikov do Bratislavy. Súčasne začal vyučovať cirkevné dejiny na Aloisiane – Teologickom inštitúte sv. Alojza pri Trnavskej univerzite so sídlom v Bratislave. Od 1. augusta 1997 pôsobil v trnavskej komunite.
kňaz, smrť
Zomrel dekan Teologickej fakulty Juraj Dolinský. Zdroj: FB Trnavská univerzita v Trnave
Doktorandskú skúšku zo slovenských dejín zložil 24. júna 1998 na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity. V júni 1999 obhájil na TU v Trnave dizertačnú prácu na tému „Cirkev a štát na Slovensku v rokoch 1918 – 1945“. Od 1. septembra 1998 bol prodekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity kde prednášal cirkevné dejiny. Prednášal aj na Pedagogickej fakulte a na Fakulte humanistiky a tiež dva roky prednášal v Nitrianskom seminári sv. Gorazda.
Roku 1999 absolvoval tretiu probáciu v Prešove a posledné sľuby zložil 31. júla 2003 v Bratislave.
V rokoch 2003 až 2011 bol dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Dňa 24. januára 2011 bol prezidentom SR vymenovaný za profesora v odbore katolícka teológia.
Provinciálny predstavený ho 31. júla 2017 menoval za predstaveného trnavskej komunity, pokračoval ďalej v pedagogickej činnosti na Trnavskej univerzite a dňa 13. novembra 2019 bol opäť menovaný za dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.