Trnava pripravuje prestavbu materskej školy a bývalého detského domova

TRNAVA – Mesto Trnava plánuje prestavať materskú školu na Narcisovej ulici na zariadenie opatrovateľskej služby seniorov a bývalý detský domov na Prednádraží na materskú školu. Na obe investičné akcie vyhlásilo verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu, vyplýva z dokumentov zverejnených vo vestníku verejného obstarávania.

 

Materská škola na Narcisovej v súčasnosti slúži svojmu účelu. Radnica sa rozhodla jej činnosť utlmiť a po skončení dochádzky posledných súčasných ročníkov ju prebudovať na sociálne účely, a to aj pod vplyvom demografického vývoja. Zámer vyvolal pred časom napätie medzi samosprávou, rodičmi detí a verejnosťou danej lokality, mesto od neho však neustúpilo. Záujemcovia o vypracovanie architektonickej štúdie, projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie a realizačný projekt sa môžu prihlásiť, uzávierka je 8. novembra. Plánuje sa novostavba zariadenia opatrovateľských služieb a výstavba modernej hospodárnej budovy, v ktorej budú aplikované technológie a technické zariadenia, ako vzduchotechnika a chladenie, tepelné čerpadlo, vegetačné strechy a vsakovanie dažďových vôd do podložia po naplnení retenčných nádrží a podobne. Projekt musí zodpovedať požiadavkám energeticky pasívneho štandardu. Stavba má slúžiť 30 klientom.

V prípade prestavby detského domova na Ulici Kornela Mahra 10 sa môžu záujemcovia o vypracovanie projektovej dokumentácie prihlásiť do 20. októbra. Mesto získalo nevyužívaný objekt do svojho vlastníctva. Ako uvádza, chce „skĺbiť najaktuálnejšie trendy s dôrazom na nadčasovosť, trvácnosť, nízku náročnosť na údržbu, ekologické princípy udržateľnosti a dobre nastavený pomer hodnoty za peniaze“. „Priestory pre deti by mali pôsobiť sviežo, hravo, optimisticky, no bez skĺznutia k prvoplánovosti alebo gýču,“ dodáva. Mesto nevylučuje ani asanáciu časti objektu, ak bude potrebná, počíta s rozširovaním a modernizáciou.

Viac o téme: detský domov, materská škola, prestavba, priestory, Trnava

Súvisiace články