Regióny Trnava

Trnava začala rekonštrukciu známej lokality

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay

TRNAVA – Mesto Trnava začalo rekonštrukciu Zeleného kríčka, ktorý je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie. Informovalo o tom na webovej stránke mesto.

 

Mestská samospráva touto investičnou akciou obnoví časť hlavnej severo-južnej osi mesta, ktorá odtiaľ vedie po Štefánikovej, už obnovenej Hlavnej, cez Námestie SNP, revitalizovaný parčík pri evanjelickom dome a lávku pre peších až po železničnú stanicu.

Zelený kríček doteraz takmer ničím nepripomínal, že ide o územie ochranného pásma pamiatkovej rezervácie. Viac ho charakterizujú zastávky autobusovej dopravy do okolitých obcí a miest či rušná doprava.

V rámci akcie Mestské zásahy si architekti Bocánovci vybrali ako tému rekonštrukciu Zeleného kríčka. “Odbor územného rozvoja a koncepcií odporučil, aby sa v ňom pokračovalo. Bocánovci sa zúčastnili neskôr aj na obchodnej súťaži na projektovú dokumentáciu, v ktorej zvíťazil iný kolektív. Podmienkou zo strany mesta však bolo dodržanie pôvodného konceptu návrhu. Preto aj z dôvodu zachovania autorských práv oslovil vybratý projektant na spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie autorov a dohodol s nimi spoluprácu,” uviedol vedúci úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie na odbore územného rozvoja a koncepcií Peter Purdeš.

Veľká obnova

Zrekonštruovaný bude približne 254 metrov dlhý úsek od riečky Trnávky po križovatku ulíc Rybníkovej, Štefánikovej a Šrobárovej. “Uskutoční sa kompletná výmena konštrukcie vozovky, priľahlých chodníkov a spevnených plôch vrátane úpravy podložia. Nové budú aj autobusové zastávky oddeľované ostrovčekmi zelene s lavičkami. Pribudne nový cyklistický chodník s lávkou cez Trnávku,” informuje mesto.

Priestor pre chodcov povedie vysadenou zeleňou s vyše štyridsiatimi odrastenými stromami, trvalkami a fontánami, nové budú aj priechody pre chodcov s bezbariérovou úpravou a verejné osvetlenie. Predajné stánky budú nahradené centrálnym objektom, ktorý by mal spájať funkciu komerčného priestoru aj verejných WC. Plocha strechy môže slúžiť ako vyhliadková terasa otvorená smerom k parku.

Nové možnosti sa otvoria pred Galériou Jána Koniarka, kde vznikne atraktívny priestor s fontánou a sedením. “Umožní prezentácie akcií galérie aj za hranicou jej oploteného areálu. Napríklad na letné kreatívne dielne pre deti, prípadne výstavy začínajúcich umelcov, land art alebo už známe trnavské fotoparky – súťažné prehliadky fotografií pod holým nebom,” spresnilo mesto.