Regióny Trnava

Trnavská univerzita otvára Inštitút pre globálne zdravie a epidemiológiu

Zdroj: TASR / Lukáš Grinaj

TRNAVA – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (TU) v Trnave otvára Inštitút pre globálne zdravie a epidemiológiu. Jeho primárnym zámerom je výskum a vzdelávanie v uvedenej oblasti.

 

Inštitút združuje odborníkov z verejného zdravotníctva, epidemiológie a iných príbuzných disciplín. “Fakulta v súčasnosti uskutočňuje študijné programy aj výskum v oblasti verejného zdravotníctva pod gesciou katedry verejného zdravotníctva (KVZ). Ako odbor je verejné zdravotníctvo do veľkej miery diverzné a zahŕňa v sebe viacero pododborov, akými sú epidemiológia, podpora zdravia, environmentálne zdravie a ďalšie,” uviedol prorektor univerzity Marek Majdan.

Katedra verejného zdravotníctva sa v súčasnosti orientuje na viacero podoblastí výskumu, jednou z nich je globálne zdravie a epidemiologické vyhodnocovanie výskytu a príčin ochorení. Má zástupcu v projekte globálneho zdravia a globálnej epidemiológie v The Global Burden of Disease Study (GBD). “Ambíciou projektu je podrobné epidemiologické mapovanie záťaže ochorení a rizikových faktorov v globálnom meradle pomocou moderných a inovatívnych metód analýzy a prezentácie,” uviedol zástupca katedry v GBD Majdan.

Do oblasti globálneho zdravia a epidemiológie zapadajú svojím zameraním aj rozvojové projekty fakulty v Afrike. V rámci týchto projektov bolo jedným z nosných zameraní výskumu environmentálne zdravie. “Išlo o špecifický výskum znečistenia vnútorného prostredia a jeho vplyvu na zdravie, prednostne respiračný trakt. Tento výskum bol neskôr aplikovaný aj pre rómske osady a aj všeobecnú populáciu,” informoval o tom rektor univerzity.