Regióny Trnava

Trnavskej radnici sa nedarí získať povolenie na výrub stromov na Zelenom kríčku

Zdroj: TASR / Milan Kapusta

TRNAVA – Plánovaným výrubom stromov v lokalite Zelený kríčok v Trnave sa úrady už zaoberajú rok a pol, právoplatné povolenie na výrub však radnica stále nemá. Mesto Trnava tu plánuje kompletnú obnovu verejného priestoru, pri ktorej ráta s výmenou starých stromov za nové. Ulica Zelený kríčok slúži ako zastávka pre prímestské autobusy, je však aj vstupným priestorom do Galérie Jána Koniarka.

 

Primátor Trnavy Peter Bročka obnovu celej ulice avizoval už v roku 2016, kedy zverejnil aj vizualizácie jej budúceho vzhľadu. Všetky „papierovačky“, vrátane stavebného povolenia a verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác mali byť podľa jeho vtedajšieho vyjadrenia zvládnuté v priebehu roku 2017. Začiatkom tohto roku hovoril o vysokom štádiu pripravenosti celého projektu, ale aj o obštrukciách v prípade získavania povolenia na výrub.

O výrube podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej pôvodne už v máji minulého roku rozhodla obec Zavar, ktorú na konanie určil Okresný úrad v Trnave. Proti vydanému rozhodnutiu sa odvolalo Združenie domových samospráv z Bratislavy s predsedom Marcelom Slávikom. Okresný úrad v Trnave odvolanie zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil. Združenie domových samospráv sa domáhalo preskúmania zákonnosti tohto rozhodnutia na súde.

Vyrúbané stromy chcú nahradiť novými

Dôvodom bol spor o to, kto môže v tomto konaní o výrube rozhodovať. Krajský súd v Trnave v marci tohto roku rozhodnutie obce Zavar aj okresného úradu zrušil a vec vrátil Okresnému úradu v Trnave na ďalšie konanie. Ten najnovšie určil, že príslušnou rozhodovať v tomto konaní bude obec Cífer. Mesto Trnava žiada na Ulici Zelený kríčok o povolenie na výrub topoľov, ďalej briez, smrekov a borovíc, spolu má ísť asi o tridsať drevín. Všetky vyrúbané stromy by boli nahradené novými.

Štúdia, ktorú primátor pôvodne predstavil, vychádzala z návrhu architektov Miroslavy Bocánovej a Rastislava Bocána. Tí v rámci iniciatívy Mestské zásahy navrhli rozšíriť a skvalitniť plochy existujúcej zelene na Zelenom kríčku, existujúce stánky nahradiť centrálnym objektom na mieste terajších podzemných WC. Vo svojom zásahu navrhli tiež zviditeľniť Galériu Jána Koniarka jej otvorením a zapojením do verejného priestoru.