Trnavský kraj má záujem o rotujúce predsedníctvo v Aliancii regiónov s automobilovým priemyslom

TRNAVA – Trnavský samosprávny kraj sa chce v blízkom čase uchádzať o rotujúce predsedníctvo Aliancie regiónov s automobilovým priemyslom (Automotive Regions Alliance – ARA). Uviedol to predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič po zasadnutí aliancie v nemeckom Lipsku. Na rokovaní prijali zástupcovia členských regiónov Lipskú deklaráciu a pracovný program aliancie na najbližšie dva roky.

 

„V rámci aliancie budeme presadzovať dôraz na flexibilitu reakcií na požiadavky trhu práce. Príkladom dobrej praxe môže byť systém duálneho vzdelávania, ktorý sme postavili na nohy. Počet zapojených škôl, študentov aj zamestnávateľov neustále rastie,“ uviedol Viskupič.

Informoval, že trnavský samosprávny kraj sa v júni tohto roka stal jedným zo zakladajúcich členov aliancie. „Naším spoločným cieľom je umožniť spravodlivú a vyváženú transformáciu regiónov s dominantným automobilovým priemyslom tak, aby žiadny z nich neostal pozadu. S týmto cieľom sme na prvom politickom stretnutí prijali päťbodové Lipské vyhlásenie, ktoré sa odvoláva na predtým schválenú desaťbodovú pozíciu aliancie. Prostredníctvom týchto dokumentov žiadame predovšetkým vytvorenie európskeho finančného mechanizmu na podporu zelenej a digitálnej transformácie. Teší ma, že rokovanie prebehlo aj za účasti eurokomisára pre zamestnanosť a pracovné práva Nicolasa Schmita, čo nám dáva nádej, že hlasy automobilových regiónov budú vypočuté,“ doplnil Viskupič.

Aliancia regiónov s automobilovým priemyslom vznikla na 150. plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov. Je politickou sieťou 29 regiónov z Francúzska, Holandska, Nemecka, Slovenska, Rakúska, Španielska a Talianska, ktoré sa zaviazali spolupracovať  v záujme úspešnej transformácie európskeho automobilového a dodávateľského priemyslu. Podieľať sa chcú na dosahovaní európskych klimatických cieľov, podpore udržateľnej mobility či rozvoji vedy, výskumu a inovácií.

Okrem Aliancie regiónov s automobilovým priemyslom má Trnavský samosprávny kraj dlhodobé zastúpenie v  medziregionálnej skupine v Európskom výbore regiónov pre budúcnosť automobilového priemyslu (Committee of the Regions – Automotive Intergroup, CoRAI). Je tiež členom Združenia zručností v automobilovom priemysle (Automotive Skills Alliance), ktorej pracovnú skupinu na podporu vzdelávania a rekvalifikácie vedie. „Trnavský samosprávny kraj pri transformácii priemyslu plní úlohu integrátora, teda sieťuje samosprávy, verejné inštitúcie, univerzity aj podnikateľov. Spoločne s KIRA – Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou podporujeme aj rozvoj malého a stredného podnikania. Prostredníctvom svojho zastúpenia v Bruseli sprostredkováva kontakty, príležitosti a projekty pre domácich partnerov,“ doplnil.

Viac o téme: aliancia, automobilový priemysel, Predsedníctvo, región, Trnavský kraj

Súvisiace články