Regióny Trnava

Trnavský samosprávny kraj nevie nájsť zhotoviteľa krajských novín. Hodnota zákazky je pritom takmer 200 tisíc eur

Ilustračná foto. Zdroj: trnava.sk

TRNAVA – Trnavský samosprávny kraj opätovne vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk na tlač a distribúciu tlačového materiálu. Samospráva rovnakú výzvu zverejnila už v januári tohto roka, ale ani jedna časť nebola úspešne pridelená, keďže verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku. Vyplýva to zo zverejnených údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

 

Predmetom zákazky je zabezpečenie tlače a distribúcie predpokladaného počtu deviatich vydaní informačného tlačového materiálu. Ten je určený na informovanie verejnosti o dianí v Trnavskom kraji. Obsah vydania nie je súčasťou zákazky. Predpokladaná celková hodnota zákazky je stanovená vo výške 198.855 eur a je rozdelená na tri časti.

V prvej časti samosprávny kraj súťaží tlač a distribúciu v okresoch Senica a Skalica, kde je plánované množstvo 44.000 výtlačkov a predpokladaná výška zákazky je 34.168,50 eura bez DPH. Druhá časť sa týka okresov Hlohovec, Piešťany, Trnava a vybraných obcí v okrese Galanta s predpokladaným nákladom 115.500 kusov. V tomto prípade sa predpokladá s nákladmi vo výške 82.251 eur bez DPH. V oboch prípadoch sa počíta s tlačou 16 strán vo formáte A4.

Tretiu časť zákazky tvorí tlač a distribúcia v okrese Dunajská Streda a v vo vybraných obciach okresu Galanta. Pri tejto časti počíta samospráva s 20 stranami vo formáte A4 s nákladom 80.500 kusov. Predpokladané náklady sú v celkovej sume 82.435,50 eura bez DPH. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 8. marca.