Regióny Trnava

Trnavský samosprávny kraj sa aktívne zapojí do Európskeho týždňa regiónov a miest

Zdroj: TASR / Jakub Kotian.

TRNAVA – Centrálny krízový fond (CKF) ako systémovú formu prevencie a odstraňovania škôd spôsobených prírodnými katastrofami bude prezentovať Trnavský samosprávny kraj (TTSK) na webinári v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest. TTSK sa podľa svojho predsedu Jozefa Viskupiča prvýkrát zhostí na európskej úrovni úlohy organizátora podujatia, cieľom je prispieť do diskusie o úlohe regionálnych a miestnych samospráv v krízovom manažmente a pri adaptácii na negatívne dôsledky zmeny klímy.

 

CKF TTSK, ako doplnil Viskupič, funguje pod záštitou kraja na báze solidarity medzi členskými mestami a obcami. Webinár s rokovacím jazykom anglickým bude 6. októbra. Účasť je bezplatná po registrácii na https://www.survio.com/survey/d/P1N2W6M7Q9L8V0A8F.

Európsky týždeň regiónov a miest je najväčším podujatím o regionálnom rozvoji, ktoré každoročne pripravuje Európsky výbor regiónov a Európska komisia. Jeho 18. ročník sa uskutoční medzi 5. a 22. októbrom  predovšetkým v online priestore. Ponúkne viac ako 500 aktivít v troch tematických celkoch súvisiacich s kohéznou politikou Európskej únie (EÚ) – posilnenie občianstva, súdržnosť a spolupráca a zelená Európa.

Európsky výbor regiónov je poradný orgán EÚ, ktorý tvoria zástupcovia všetkých 27 členských štátov volení na miestnej a regionálnej úrovni. Zaujíma stanoviská k aktuálnym politickým a legislatívnym návrhom týkajúcich sa územných samospráv. Slovenskú delegáciu tvorí deväť stálych členov a rovnaký počet náhradníkov. TTSK je v nej reprezentovaný predsedom Jozefom Viskupičom a podpredsedom Józsefom Berényim.