Regióny Trnava

Trnavský samosprávny kraj udelil štipendiá talentovaným žiakom

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / František Iván

TRNAVA – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) udelil jednorazové štipendium vo výške 500 eur celkovo 19 žiakom. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.

 

Z nich bolo desať udelených za úspechy v oblasti športu a deväť za výsledky vo vedomostných súťažiach. “Teší ma, že mnohí zo žiakov nevzdali svoju účasť na súťažiach a olympiádach. V mimoriadne náročnom roku poznačenom pandémiou išli za svojimi snami. Som presvedčený, že to bude pre nich motiváciu k ďalšej úspešnej reprezentácii svojich stredných škôl a župy ako takej,” uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Riaditelia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja poslali tento rok celkovo 37 návrhov na ocenenie športových a 21 vedomostných úspechov. Z predložených návrhov následne odborná komisia pre posudzovanie žiadostí na poskytnutie štipendia vybrala a navrhla žiakov na schválenie.