Regióny Trnava

Výstavba novej nemocnice v Trnave je jedinou alternatívou jej rozvoja

Ilustračná foto. ZDROJ: TASR/Adriána Hudecová

TRNAVA – Výstavba novej nemocnice v Trnave je jedinou alternatívou jej rozvoja. V Investičnom pláne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR na roky 2023 až 2028 bola zaradená medzi strategické investície, pri ktorých sa predpokladá financovanie zo štátneho rozpočtu a Európskych štrukturálnych fondov. Informoval o tom hovorca Fakultnej nemocnice (FN) Trnava Matej Martovič.  

 

FN rešpektuje aktuálne rozhodnutie vlády o výstavbe nových nemocníc v Martine a Banskej Bystrici z plánu obnovy, o čo sa uchádzala aj FN, no zároveň poukazuje na nutnosť výstavby v Trnave a pokračuje v príprave. “Za posledné tri roky sme na tom intenzívne pracovali a výsledkom je projekt, ktorý je realistický a taktiež nevyhnutný pre ďalší rozvoj poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v kraji,” uvádza hovorca.

Všetky dotknuté pozemky, na ktorých by mala vyrásť nová nemocnica, sú vo vlastníctve SR a v jej správe. Termíny súvisiace s výstavbou sú podľa jeho slov od začiatku nastavené realisticky. “V máji bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom projektovej dokumentácie, jej realizácia prebieha v zmysle dohodnutého harmonogramu,” doplnil hovorca. Vedenie FN bude pokračovať v prípravách, pričom ďalším kľúčovým krokom bude získanie rozhodnutia o umiestnení stavby. V predkladanom pláne bolo dokončenie hrubej stavby v roku 2026.

Vedenie FN úzko komunikuje so samosprávami. Mesto Trnava aj Trnavský samosprávny kraj svojimi uzneseniami podporili zámer výstavby. Mesto v rámci kompetencií stavebného úradu poskytuje maximálnu súčinnosť, FN disponuje právoplatným rozhodnutím v rámci hodnotenia dosahov na životné prostredie. “Aj Útvar hodnoty za peniaze konštatuje, že výstavba novej nemocnice v existujúcom areáli je výhodnejšou alternatívou ako komplexná rekonštrukcia,” upozornil Martovič. Priemerný vek budov FN je 71 rokov, pričom budova onkologickej kliniky má 116, psychiatria 108 a vnútorného lekárstva 84 rokov. Budovy majú dlhodobý investičný dlh.

“FN Trnava je plne pripravená pokračovať v realizácii výstavby, avšak dynamika napredovania projektu bude závisieť od kompetentných orgánov a financovania výstavby,” uzavrel hovorca FN.